PETICE PROTI PROPOUŠTĚNÍ BEZ UDÁNÍ DŮVODU

Nesouhlasíme s návrhem na přijetí právní úpravy, která umožní zaměstnavatelům propouštět zaměstnance bez udání důvodu. Tento návrh se objevil v lednu 2024 v doporučeních Národní ekonomické rady vlády (NERV).

Propouštění bez udání důvodu otevírá dveře např. k posílení diskriminace na trhu práce, vyhazování z politických či dalších důvodů a celkově nepřijatelně ohrožuje postavení zaměstnanců a zvyšuje jejich nejistotu.

V současné době zákoník práce umožňuje propustit zaměstnance, který špatně vykonává svoji práci nebo porušuje pracovní kázeň.
Lze také propustit zaměstnance v důsledku opodstatněného zrušení pracovního místa. Poctivý zaměstnavatel nepotřebuje další úpravy zákoníku práce. Potřebuje je zaměstnavatel, který chce lidi vyhazovat z osobních důvodů – kvůli antipatiím, odlišným politickým názorům, sexuální orientaci, etnicitě nebo plánovanému založení rodiny ze strany zaměstnance. Tomu musíme zabránit.

Prosíme podpořte Petici proti propouštění bez udání důvodu v papírové nebo elektronické formě. Šiřte tuto petici mezi svými kolegy, rodinami i přáteli. Váš podpis dá vládě jasně najevo, že s takovým návrhem nesouhlasíte.

Podepsané petiční archy posílejte do 14. 4. 2024 na adresu:
ČMKOS, Politických vězňů 1419/11, 110 00 Praha 1.
Na obálku napište slovo PETICE.

Předem všem moc děkujeme.

Českomoravská konfederace odborových svazů

Petice

Petice online

Petice k tisku

Letáky k podpoře petice

Otázky a odpovědi

Ne. Petiční archy musí být doručené v originále. Lze je poslat poštou na adresu: ČMKOS, Politických vězňů 1419/11, 110 00 Praha 1 (na obálku napište slovo PETICE), nebo doručit osobně. Poštou je nejzazší termín pro odeslání 14. 4. 2024. Osobně je lze doručit do 16. 4. 2024.

Ano. Realizace petičního práva podle čl. 18 Listiny základních práv a svobod České republiky přísluší každému bez ohledu na státní občanství.

Ne. U petice jsou dvě možnosti podpisu – elektronická a papírová. Vždy je potřeba zvolit pouze jednu možnost, aby se podpisy nedublovaly.

© 2024 Českomoravská konfederace odborových svazů