PETICE PROTI PROPOUŠTĚNÍ BEZ UDÁNÍ DŮVODU

Nesouhlasíme s návrhem na přijetí právní úpravy, která umožní zaměstnavatelům propouštět zaměstnance bez udání důvodu. Tento návrh se objevil v lednu 2024 v doporučeních Národní ekonomické rady vlády (NERV).

Propouštění bez udání důvodu otevírá dveře např. k posílení diskriminace na trhu práce, vyhazování z politických či dalších důvodů a celkově nepřijatelně ohrožuje postavení zaměstnanců a zvyšuje jejich nejistotu.

V současné době zákoník práce umožňuje propustit zaměstnance, který špatně vykonává svoji práci nebo porušuje pracovní kázeň. Lze také propustit zaměstnance v důsledku opodstatněného zrušení pracovního místa. Poctivý zaměstnavatel nepotřebuje další úpravy zákoníku práce. Potřebuje je zaměstnavatel, který chce lidi vyhazovat z osobních důvodů – kvůli antipatiím, odlišným politickým názorům, sexuální orientaci, etnicitě nebo plánovanému založení rodiny ze strany zaměstnance. Tomu musíme zabránit.

Prosíme podpořte Petici proti propouštění bez udání důvodu v papírové nebo elektronické formě. Šiřte tuto petici mezi svými kolegy, rodinami i přáteli. Váš podpis dá vládě jasně najevo, že s takovým návrhem nesouhlasíte.

Podepsané petiční archy posílejte do 15. května 2024 na adresu:
ČMKOS, Politických vězňů 1419/11, 110 00 Praha 1.
Na obálku napište slovo PETICE.

Předem všem moc děkujeme.

Českomoravská konfederace odborových svazů

Petice

Petice online

Petice k tisku

Letáky k podpoře petice

Otázky a odpovědi

Do 15. května 2024. Termín jsme takto posunuli (oproti původnímu dubnovému termínu), protože vláda neupustila od návrhu této právní úpravy. Situace je vážná.

Ne. Petiční archy musí být doručené v originále. Lze je poslat poštou na adresu: ČMKOS, Politických vězňů 1419/11, 110 00 Praha 1 (na obálku napište slovo PETICE), nebo doručit osobně.

Ano. Realizace petičního práva podle čl. 18 Listiny základních práv a svobod České republiky přísluší každému bez ohledu na státní občanství.

Ne. U petice jsou dvě možnosti podpisu – elektronická a papírová. Vždy je potřeba zvolit pouze jednu možnost, aby se podpisy nedublovaly.

© 2024 Českomoravská konfederace odborových svazů